Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998.

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Bojkov, B.R.; Svenøe, T.; Hansen, G.H.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 63/99
År: 1999
ISBN: 82-425-1129-2
Fil: OR 63/99 (pdf / 432Kb)

Sammendrag: Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 1998. For Oslo er trenden i totalozon for tidsrommet 1979-1998 beregnet. For Tromsø er trenden for 1985-1998 beregnet.