Gå til innhold

Rapport/avhandling

Måledata. Juli 2009 - juni 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.; Gjerstad, K.I.; Yttri, K.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 82/2010
År: 2010
ISBN: 978-82-425-2332-7