Gå til innhold

Rapport/avhandling

Description of a measurement campaign for the development and validation of a non-exhaust PM traffic emisson model.

Denby, B.; Yttri, K.E.; Larssen, S.; Fiebig, M.; Hak, C.; Berger, J. Tørnkvist, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 71/2010
År: 2010
ISBN: 978-82-425-2293-1
Fil: NILU OR 71/2010 (pdf)

Sammendrag: Beskrivelse av en målekampanje for utvikling og validering av en utslippsmodell for trafikkforurensning av PM10 ikke relatert til eksos.