Gå til innhold

Rapport/avhandling

Statusrapport. 1. juli 2010 - 1. oktober 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Hak, C.; Gjerstad, K.I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 07/2011
År: 2011
ISBN: 978-82-425-2364-8