Gå til innhold

Rapport/avhandling

International co-operative programme on materials, including historic and cultural monuments. Trend exposure programme 2008-2009. Environmental data report. October 2008 to December 2009.

Grøntoft, T.; Arnesen, K.; Ferm, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 23/2011
År: 2011
ISBN: 978-82-425-2399-0
Fil: NILU OR 23/2011 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten presenterer databasen i ICP Materialer for perioden Oktober 2009 ¿ Desember 2009. Den inkluderer miljødata fra ICP Materialer trend-eksponeringsprogrammet for 2008 ¿ 2009. Databasen består av meteorologiske data, og forurensningsdata som gasser og i partikler. HNO3 og mengde og sammensetning av partikkelavseting ved tilsmussing rapporteres også.