Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Analytiske utfordringer ved analyse av bromerte flammehemmere i arktiske miljøprøver.

Herzke, D.; Schlabach, M.; Kallenborn, R.

Publikasjonsdetaljer

Miljøkjemisk vintermøte 2001. Hafjell 02.02.2001.