Gå til innhold

Rapport/avhandling

Modellering av luftkvalitet og avsetningsnivå april 2009-april 2010. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Liu, L.; Walker, S.E.; Hak, C.; Gjerstad, K.I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 44/2011
År: 2011
ISBN: 978-82-425-2433-1