Gå til innhold

Rapport/avhandling

SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp.

Berglen, T.F.; Høgåsen, T.; Liu, L.; Tønnesen, D.; Wathne, B.M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 49/2011
År: 2011
ISBN: 978-82-425-2453-9
Fil: NILU OR 49/2011 (pdf)

Sammendrag: Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjort spredningsberegninger av utslipp til luft.