Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2000.

Knutzen, J.; Bjerkeng, B.; Green, N.W.; Kringstad, A.; Schlabach, M.; Skåre, J.U.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Eksterne rapporter
År: 2001
Lenke: http://www.klif.no/publikasjoner/overvaking/1832/ta1832.pdf