Gå til innhold

Rapport/avhandling

En strategi for utvikling av et satellittbasert varslingssystem for vulkansk aske for norsk luftfart.

Tørseth, K.; Hov, Ø.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 59/2011
År: 2011
ISBN: 978-82-425-2446-1
Fil: NILU OR 59/2011 (pdf)

Sammendrag: NILU har fått i oppdrag å utvikle nasjonale satellittbaserte operasjonelle tjenester som kan støtte luftfartsnæringen i fremtiden. Dette dokumentet presenterer a) det nasjonale seminaret som ble avholdt 6. desember 2010, og b) en strategi for hvilke observasjoner som vil direkte kunne nyttiggjøres i fremtidige operasjonelle tjenester.