Gå til innhold

Rapport/avhandling

Kartlegging av mulige utslipp av HCB, PCB og PCDD/F til luft. En vurdering av norske silisium- og ferrosilisiumverk.

Schlabach, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 66/2011
År: 2011
ISBN: 978-82-425-2460-7
Fil: NILU OR 66/2011 (pdf)

Sammendrag: NILU har på oppdrag av Silisium- og ferrosilisiumindustriens forskningsforening (FFF) foretatt en vurdering av mulige utslipp av HCB, PCB og PCDD/F til luft fra silisium- og ferrosilisiumverkene i Norge. Rapporten konkluderer med at smelteprosessene trolig ikke fører til en 'de novo' dannelse av slike klororganiske stoffer. Den oppsummerer alle gjennomførte kontrollmålingene fra smelteverkene og det kan fastslås at 'Worst case' bidragene er mellom en promille og en prosent av norsk totalutslipp og dermed ubetydelig.