Gå til innhold

Rapport/avhandling

Alternative approaches to standard toxicity testing. TQP ID 9-OPTION-257430181-NILU.

Harju, M.; Ravnum, S.; Rundén-Pran, E.; Grossberndt, S.; Fjellsbø, L.M.; Dusinska, M.; Heimstad, E.S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 71/2011
År: 2011
ISBN: 978-82-425-2465-2