Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport.

Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Framstad, E.; Halvorsen, G.A.; Bruteig, I.E.; Røsberg, I.; Kålås, J.A.; Nordbakken, J-F.; Yttri, K.E.; Andreassen, K.; Skancke, L.B.; Evju, M.; Clarke, N.; Aarrestad, P.A.; Saksgård, R.; Manø, S.; Solberg, S.; Jensen, T.C.; Økland, T.; Høgåsen, T.; Nygård, T.; Hesthagen, T.; Bakkestuen, V.; Timmermann, V.; Aas, W.; Garmo, Ø.A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 6379-2012, Eksterne rapporter
År: 2012
Lenke: http://www.klif.no/publikasjoner/2933/ta2933.pdf