Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler 2011.

Aas, W.; Solberg, S.; Manø, S.; Yttri, K.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 19/2012
År: 2012
ISBN: 978-82-425-2501-7
Fil: NILU OR 19/2012 (pdf)

Sammendrag: NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke målesteder i Norge. Denne rapporten beskriver resultatene fra 2011, og disse er sammenlignet med tidligere år.