Gå til innhold

Rapport/avhandling

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet.

Green, N.W.; Heldal, H.E.; Måge, A.; Aas, W.; Gäfvert, T.; Schrum, C.; Boitsov, S.; Breivik, K.; Iosjpe, M.; Yakushev, E.; Skogen, M.; Høgåsen, T.; Eckhardt, S.; Christiansen, A.B.; Daae, K.L.; Durand, D.; Ledang, A.B.; Jaccard, P.F.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 6360-2012, Eksterne rapporter
År: 2012
ISBN: 978-82-577-6095-3
Lenke: http://www.klif.no/no/Tema/Miljoovervakning/Statlig-miljoovervakning/Endringer-i-menneskeskapte-utslipp-av-naringssalter-TEOTIL/Rapporter/Tilforselspr