Gå til innhold

Rapport/avhandling

Deposition of major inorganic compounds in Norway 2007-2011.

Aas, W.; Hjellbrekke, A.; Hole, L.; Tørseth, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 41/2012
År: 2012
ISBN: 978-82-425-2544-4
Fil: NILU OR 41/2012 (pdf)

Sammendrag: Avsetning av svovel og nitrogenforbindelser i Norge i perioden 2007-2011 er beregnet på basis av målinger av luft- og nedbørkjemi samt nedbørmengder. Avsetning av ikke-marine basekationer er også beregnet. Resultatene er sammenlignet med tidligere estimater for 2002-2006.