Gå til innhold

Rapport/avhandling

Fysisk bevaring av kulturminner - kunnskapsbehov mot 2020.

Dahlin, E.; Taylor, J.; Winness, M.; Grøntoft. T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 02/2013
År: 2013
ISBN: 978-82-425-2556-7
Fil: NILU OR 2/2013 (pdf)

Sammendrag: NILU - Norsk institutt for luftforskning og NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning har etter søknad fått støtte av Riksantikvaren til å utarbeide et notat som belyser kunnskapsbehov i Norge relatert til fysisk bevaring av kulturminner.