Gå til innhold

Rapport/avhandling

Per- and polyfluorinated substances in the Nordic Countries. Use, occurence and toxicology.

Posner, S.; Roos, S.; Poulsen, P.B.; Jörundsdottir, H.Ó, Gunnlaugsdóttir, H.; Trier, X.; Jensen, A.A.; Katsogiannis, A.A.; Herzke, D.; Bonefeld-Jörgensen, E.C.; Jönsson, C.; Pedersen, G.A.; Ghisari, M.; Jensen, S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: TemaNord, 2013:542, Eksterne rapporter
År: 2013
ISBN: 978-92-893-2562-2
Lenke: TemaNord, 2013:542