Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler 2012.

Aas, W.; Solberg, S.; Manø, S.; Yttri, K.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 14/2013
År: 2013
ISBN: 978-82-425-2577-2
Fil: NILU OR 14/2013 (pdf)

Sammendrag: NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke målesteder i Norge. Denne rapporten beskriver resultatene fra 2012, og disse er sammenlignet med tidligere år.