Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Air quality in Europe - status and trends.

Guerreiro, C.

Publikasjonsdetaljer

Presentert ved Miljøforvaltningens EØS-seminar 2013: Miljøpolitikk i krisetider - hvor går EU og hva betyr det for Norge? - Med spesiell fokus på klima, luftforurensning og kjemikalier. Oslo, 11. februar 2013.