Gå til innhold

Rapport/avhandling

Perfluorinated alkylated substances (PFAS), brominated flame retardants (BFR) and chlorinated paraffins (CP) in the Norwegian Environment Screening 2013.

Harju, M.; Herzke, D.; Kaasa, H.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 31/2013
År: 2013
ISBN: 978-82-425-2597-0
Fil: NILU OR 31/2013 (pdf)

Sammendrag: NILU gjennomførte screeningprosjektet i 2013. Denne rapporten beskriver resultatene og disse er sammenlignet og diskutert med tidligere funn i både Norge og andre regioner.