Gå til innhold

Rapport/avhandling

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2012.

Svendby, T.M.; Edvardsen, K.; Myhre, C.L.; Stebel, K.; Orsolini, Y.; Dahlback, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 34/2013
År: 2013
ISBN: 978-82-425-2600-7
Fil: NILU OR 34/2013 (pdf)

Sammendrag: Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2012. For Oslo, Andøya og Ny-Ålesund er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2012. Ozonverdiene over Norge var tilnærmet normale 2012, bortsett fra vinterverdiene i Oslo som var lavere enn normalt. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.