Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2009.

Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Halvorsen, G.A.; Skancke, L.B.; Saksgård, R.; Solberg, S.; Jensen, T.C.; Høgåsen, T.; Hesthagen, T.; Aas, W.; Garmo, Ø.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 6021-2010, Eksterne rapporter
År: 2010
ISBN: 978-82-577-5765-4
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Statlig_miljoovervakning/Overvaking_av_langtransport_luft_og_nedbor/Rapporter/Overvaking_av_langtrans