Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2004.

Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Halvorsen, G.; Hindar, A.; Raddum, G.G.; de Wit, H.; Skancke, L.B.; Saksgård, R.; Manø, S.; Solberg, S.; Høgåsen, T.; Berg, T.; Hesthagen, T.; Aas, W.; Kaste, Ø.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 5082-2005, Eksterne rapporter
År: 2005
ISBN: 978-82-577-4788-2
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/overvaking/2126/ta2126.pdf