Gå til innhold

Rapport/avhandling

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013.

Berglen, T.F.; Dauge, F.; Andresen, E.; Haugsbakk, I.; Nilsson, L.O.; Ofstad, T.; Tønnesen, D.; Vadset, M.; Våler, R.L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 42/2013
År: 2013
ISBN: 978-82-425-2612-0
Fil: NILU OR 42/2013 (pdf)

Sammendrag: Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter målinger av luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologi.