Gå til innhold

Rapport/avhandling

Regional konsekvensutredning for oljevirksomheten i Norskehavet. Utslipp til luft - miljømessige konsekvenser.

Solberg, S.; Walker, S.E.; Skjelkvåle, B.L.; Høgåsen, T.; Molvær, J.; Larssen, T.; Aarrestad, P.A.; Reitan, O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 40/2002
År: 2002
ISBN: 82-425-1380-5
Fil: OR 40/2002 (pdf / 2977Kb)