Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

The Volcanic Ash Strategic Initiative Team (VAST) - operational testing activities and exercises.

Wotawa, G.; Arnold, D.; Eckhardt, S.; Kristiansen, N.; Maurer, C.; Prata, F.; Stohl, A.; Zehner, C.

Publikasjonsdetaljer

Poster presented at ESA Living Planet Symposium 2013, Edinburgh, United Kingdom, September 9-13, 2013.
Lenke: http://www.livingplanet2013.org/abstracts/850179.htm