Gå til innhold

Rapport/avhandling

UN/ECE International co-operative programme on effects on materials, including historic and cultural monuments. Trend exposure programme 2011 - 2012. Environmental data report October 2011 to December 2012. Report no 75.

Grøntoft, T.; Ferm, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 23/2014
År: 2014
ISBN: 978-82-425-2681-6
Fil: NILU OR 23/2014 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten presenterer databasen i ICP Materialer for perioden oktober 2011 - desember 2012. Den inkluderer miljødata fra ICP Materialer trend-eksponeringsprogrammet for 2011 - 2012. Databasen består av meteorologiske data (T og RF), og forurensningsdata som gasskonsentrasjoner, mengde ioner i nedbør, partikkelkonsentrasjon og mengde avsatte partikler.