Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Environmental health risk assessment - current status, challenges, and future needs.

Liu, H.-Y.; Bartonova, A.

Publikasjonsdetaljer

Invited speech at INSPIRE 2014, Aalborg, Denmark, 17 June 2014.