Gå til innhold

Rapport/avhandling

Miljøgifter i store norske innsjøer, 2013. Forekomst og biomagnifisering i fisk og zooplankton.

Fjeld, E.; Bæk, K.; Rognerud, S.; Rundberget, J.T.; Schlabach, M.; Warner, N.A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 6677-2014, Eksterne rapporter
År: 2014
Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M157/m157.pdf