Gå til innhold

Rapport/avhandling

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2013.

Aas, W.; Solberg, S.; Yttri, K.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 30/2014
År: 2014
ISBN: 978-82-425-2692-2
Fil: NILU OR 30/2014 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør, og atmosfæriske tilførsler i 2013 på norske bakkgrunnstasjoner. Det fokuseres på uorganiske hoved¬komponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenær ozon.