Gå til innhold

Rapport/avhandling

Screening program 2013. New bisphenols, organic peroxides, fluorinated siloxanes, organic UV filters and selected PBT substances.

Thomas, K.; Schlabach, M.; Langford, K.; Fjeld, E.; Øxnevad, S.; Rundberget, T.; Bæk, K.; Rostkowski, P.; Harju, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 26/2014
År: 2014
Lenke: http://hdl.handle.net/11250/2359203

Sammendrag: Forekomsten og miljørisiko av en rekke nye bisfenoler, organiske peroksider, fluorerte siloksaner, organiske UV-filtre og utvalgte PBT stoffer er rapportert for utslipp fra avløpsvann renseanlegger og sigevann, samt sedimenter og biota fra Oslofjorden og Mjøsa.