Gå til innhold

Rapport/avhandling

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Haug, T.W.; Solli, H.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 50/2014
År: 2014
ISBN: 978-82-425-2729-5
Fil: NILU OR 50/2014 (pdf)

Sammendrag: NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk.