Gå til innhold

EN

Rapport/avhandling

Kartlegging av forurensningssituasjonen i norske byer og tettsteder med vurdering av soneinndeling og av eksisterende målenettverk.

Tønnesen, D.; Hak, C.; Lopez-Aparicio, S.; Tarrasón, L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 47/2014
År: 2014
ISBN: 978-82-425-2721-9
Fil: NILU OR 47/2014 (pdf)