Gå til innhold

Rapport/avhandling

Utslipp, spredning og avsetning av SO2 fra Nikel og Zapoljarnij. En WRF-Chem modellstudie.

Engdahl, B.J.; Velken, A.V.S.; Berglen, T.F.; Hodnebrog, Ø.; Stordal, F.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 57/2014
År: 2014
ISBN: 978-82-425-2733-2
Fil: NILU OR 57/2014 (pdf)

Sammendrag: WRF-Chem-modellen har blitt brukt for å studere to episoder med forurensning fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij, sommerepisoden 2007 og vinteren 2010/11. Meteorologiske inngangsdata fra WRF stemmer bra med analyse fra ECMWF. Modellen underestimerer SO2-konsentrasjoner i episoder, en mulig forklaring er at røykfanen blir midlet ut i modellen, samt at tidsutviklingen av utslippene ikke er korrekt representert. Budsjett over kilder og sluk viser at kjemisk tap er viktigst om sommeren, fulgt av våtavsetning, men våt- og tørravsetning er viktigst om vinteren. WRF-Chem er meget regnekrevende og oppsummert er WRF-Chem best egnet til å studere prosesser og enkeltepisoder.