Gå til innhold

Rapport/avhandling

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2014.

Svendby, T.M.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.; Stebel, K.; Dahlback, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 18/2015
År: 2015
ISBN: 978-82-425-2781-3
Fil: NILU OR 18/2015 (pdf)

Sammendrag: Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2014. For Oslo, Andøya og Ny-Ålesund er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2014. Ozonlaget over Norge var relativt tynt våren 2014, men det tok seg opp i april/mai, og verdiene var tilnærmet normale resten av året. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998, og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.