Gå til innhold

Rapport/avhandling

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Hak, C.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 15/2015
År: 2015
ISBN: 978-82-425-2776-9
Fil: NILU OR 15/2015 (pdf)

Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporterer måledata til EEA/ESA er beskrevet og plasseringen er vurdert i forhold til krav i EUs direktiver. Stasjons- og områdeklassifiseringen er oppdatert og anbefalinger for justeringer er gitt for enkelte stasjoner. Omgivelsene til stasjonene er beskrevet og viktige kilder er tatt hensyn til. Plasseringen av målestasjonene er dokumentert med kart og flybilde og retningsvisende fotografier av området.