Gå til innhold

Rapport/avhandling

Effekt av strakstiltak på dager med høy luftforurensning og effekt for NO2.

Høiskar, B. A. K.; Sundvor, I.; Haug, T. W.; Sousa Santos, G.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 22/2015
År: 2015
ISBN: 978-82-425-2793-6
Fil: NILU OR 22/2015 (pdf)

Sammendrag: NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Vegdirektoratet vurdert effekten av noen eksempler på strakstiltak med hensyn på å redusere NO2-konsentrasjonene på dager med høy luftforurensning.