Gå til innhold

Del av bok/rapport

Indoor air quality in educational establishments: a proposed framework for engagement and empowerment.

Høiskar, B.A.K.; Bugge, E.B.; Kobernus, M.K.; Gustavsen, K.G.

Publikasjonsdetaljer

Bok: Healthy Buildings Europe 2015. Conference Proceedings., Paper_ID510, , 2015