Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Real-world performance of low-cost sensors for monitoring air quality in urban environments.

Castell, N.; Schneider, P.; Dauge, F.R.

Publikasjonsdetaljer

Presented at 3rd Science for the Environment Conference, Aarhus, Denmark 1-2 October 2015.
Lenke: http://dce-conference.au.dk/fileadmin/dce-conference.au.dk/Abstracts15/68_Castell__2_.pdf