Gå til innhold

Rapport/avhandling

Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet.

Aas, H.; Fridstrøm, L.; Haug, T.W.; Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: TØI rapport, 1457/2015, Eksterne rapporter
År: 2016
Lenke: https://www.toi.no/publikasjoner/gratis-kollektivtransport-som-strakstiltak-ved-darlig-luftkvalitet-article33527-8.html