Gå til innhold

Rapport/avhandling

Effects of climate variability on vegetation and carbon uptake in a North-Norwegian coastal wetland.

Hansen, G.; Rasse, D.; de Wit, H.; Tømmervik, H.; Bjerke, J.W.; Lund, M.; Parmentier, F.-J.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 40/2015
År: 2015
ISBN: 978-82-425-2817-9
Fil: NILU OR 40/2015 (pdf)

Sammendrag: Drivhusgassutveksling mellom terrestre økosystemer og atmosfæren er et viktig element i klimasystemet, og utslipp fra boreale og polare våtmarksområder er muligens avgjørende for den videre utviklingen av atmosfæriske konsentrasjoner av CO2 og metan, fordi de inneholder like mye av disse gassene som atmosfæren i dag. Målet med dette prosjektet var å estimere flukser av CO2 og metan i en nordnorsk kystmyr. Sju år med observasjoner viser at disse er sammenlignbare med verdier fra kystmyr ved lavere breddegrader og klart forskjellige fra alpine og mer kontinentale myr i Nord-Sverige og Nord-Finland. Den også sju år lange serien av meteorologiske data dokumenterer at været i denne perioden var både signifikant varmere (hele året, men spesielt om vinteren) og tørrere (spesielt om sommeren) enn normalen fra perioden 1961-1990. Karbonflukser i vekstperioden er følsomme for både tørke, kulde og forholdene i jordsmonnet før vekstperioden, men netto-økosystem-utvekslingen for et helt år varierer langt mindre.