Gå til innhold

Rapport/avhandling

NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2015.

Aas, W.; Breivik, K.; Fiebig, M.; Høiskar, B.A.K.; Rundén-Pran, E.; Schlabach, M.; Sundseth, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report, NILU rapporter, 03/2016
År: 2016
Fil: NILU report 3/2016 (pdf)

Sammendrag: Alle NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS) skal levere en populærvitenskapelig framstilling til Norges forskningsråd hvert år. Denne rapporten inneholder alle NILUs årlige SIS-rapporter for 2015.