Gå til innhold

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO2-nivået - modellresultater.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.; Haug, T.; Strand, A.; Fridstrøm, L.; Aas, H.

Publikasjonsdetaljer

Presentert på Bedre Byluft forum møte 13. april 2016.