Gå til innhold

Rapport/avhandling

NILU's Environmental Management Report 2015.

Braathen, O.-A.; Marsteen, L.; Skogvoll, T.L.; Andresen, E.B.; Fjeldstad, H.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, NILU rapporter, 09/2016
År: 2016
Fil: NILU report 09/2016 (pdf)

Sammendrag: Et av NILUs hovedmål er å studere forurensning og konsekvenser av forurensning og gi beslutningstakere en solid plattform for valg av tiltak for å redusere negative effekter. Det er også viktig for instituttet å ha kontroll på miljøkonsekvenser av instituttets aktiviteter og redusere negative effekter så langt som mulig. NILU har i mange år arbeidet for å forbedre miljøtilstanden og redusere negative miljøeffekter. Det ble derfor bestemt å sertifisere dette arbeidet i henhold til standarden ISO 14001:2004 - Sertifisering av miljøstyringssystem. NILU ble sertifisert i henhold til ISO 14001:2004 i oktober 2010. Denne rapporten oppsummerer resultatene av miljøstyringssystemet i 2015.