Gå til innhold

Rapport/avhandling

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1999.

Aas, W.; Tørseth, K.; Solberg, S.; Berg, T.; Manø, S.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 23/2000
År: 2000
ISBN: 82-425-1176-4
Fil: NILU OR 23/2000 (pdf)

Sammendrag: NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke målesteder i Norge. Denne rapporten beskriver resultatene fra 1999, og disse er sammenlignet med tidligere år.