Gå til innhold

Rapport/avhandling

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2015.

Aas, W.; Fiebig, M.; Platt, S.; Solberg, S.; Yttri, K.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report, NILU rapporter, 13/2016
År: 2016
Fil: NILU report 13/2016 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør, og atmosfæriske tilførsler i 2015 på norske bakkgrunnstasjoner. Det fokuseres på uorganiske hovedkomponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenær ozon. Konsentrasjonsnivået var generelt veldig lavt i 2015 sammenlignet med tidligere.