Gå til innhold

Rapport/avhandling

Risk of air pollution in relation to cancer in the Nordic countries.

Fauser, P.; Ketzel, M.; Becker, T.; Plejdrup, M.; Brandt, J.; Gidhagen, L.; Omstedt, G.; Skårman, T.; Bartonova, A.; Schwarze, P.; Karvosenoja, N.; Paunu, V-V.; Kukkonen, J.; Karppinen, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: TemaNord, 2016:533, Eksterne rapporter
År: 2016
Lenke: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A955762&dswid=8144