Gå til innhold

Rapport/avhandling

Effekt av lavutslippssoner på luftkvaliteten i Oslo. Utslipps- og spredningsberegninger.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Vogt, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport, NILU rapporter, 22/2016
År: 2016
Fil: NILU rapport 20/2016 (pdf)