Gå til innhold

Rapport/avhandling

Kartlegging av 2-4 ring PAHer og SO2 rundt FeSi-/Si-smelteverk. Passive luftmålinger rundt Finnfjord AS, oktober - desember 2014 og analyse av mikrosilikastøv.

Hak, C.; Halse, A.K.; Halvorsen, H.L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport, NILU rapporter, 19/2016
År: 2016
Fil: NILU rapport 19/2016 (pdf)

Sammendrag: NILU har på oppdrag fra 8 norske bedrifter innenfor FeSi-/Si-industrien utført passive luftmålinger av SO2 og PAH rundt Finnfjord AS FeSi-smelteverket, samt PAH-analyser av microcilicastøvprøver fra bedriftene. Passive månedsprøver ble tatt ved 10 prøvesteder rundt Finnfjord AS i perioden oktober-desember 2014. PAH-prøvene ble analysert for 42 PAH-forbindelser. 5-7-ring PAHer, det vil si partikkelbundne komponenter, var generelt under deteksjonsgrensen i måleperioden. Det ble ikke funnet noen signifikant samvariasjon av SO2 og PAH2-4-ring og dermed ingen signifikant påvirkning fra smelteverket for gassformige PAHer i okt-des 2014. En ekstra kilde for PAHer om vinteren var sannsynlig boligoppvarming gjennom vedfyring. 10 mikrosilikastøvprøver ble analysert for PAHer. Komponentene som ble funnet å dominere PAH-profilen av støvprøvene, var fenantren, fluoranten og dibenzofuran. Det er et ganske fast mønster som gjelder for de fleste støvprøvene som ble analysert.